26-11-98
آنالیز خاک

اهمیت شناخت و ارزیابی خاک کاشت

اولین نکته در کشاورزی، شناخت بستر کاشت است. این بستر یا خاک باید تا عمق کافی شناسایی شود و خواص فیزیکی و شیمیایی آن متناسب با نوع کشت مورد ارزیابی قرار گیرد. در هر تخصصی […]
05-12-98

مشخصات جریان پذیری پودرها

خواص جریان پذیری پودرها از اهمیت فنی بالایی برخوردار بوده و بر این اساس فرمولاسیون پودرها نیز مهم هستند. عبارات قابلیت چک کردن، خرد شدن، گَرد شدن، قابلیت جریان پذیری، قابلیت پراکنده شدن نیز استفاده […]
07-12-98

نمونه برداری خاک

اصول نمونه برداری خاک روش برداشت نمونه ها، چگونگی و محل نمونه برداری، به عوامل مختلف بستگی دارد. این عوامل عبارتند از: نوع تجریه (فیزیکی یا شیمیایی ) ، قلمرو بررسی ( خاکشناسی، حاصلخیزی) ، […]
14-12-98
مکانیک خاک

مکانیک خاک

تاریخچه عملیات خاک: تاریخچه عملیات خاکی را می توان به دوره های دور تاریخ بشری نسبت داد و آن را با قدمت پیدایش شهرنشینی یکی دانست. حفر قنات ها، کانال های آبرسانی، ایجاد پلها و […]
17-12-98
فرآیند تشکیل خاک

فرآیندهای تشکیل خاک

PH خاک خاک ها در بر دارنده واکنش های شیمیایی آلی و غیر آلی هستند. بیشتر این واکنش ها بستگی به تنوع خصوصیات شیمیایی خاک ها دارند. یکی از مهم ترین خصوصیات شیمیایی یک خاک […]
19-12-98
پایداری خاک در مقادیر مختلف رطوبت

پایداری خاک در مقادیر مختلف رطوبت

پرسشی که اغلب در رابطه با از دست دادن خاک به وسیله فرسایش پیش می آید، آن است که مدت زمان لازم برای تشکیل 2 تا 3 سانتی متر خاک چقدر است؟ خاک شناسان در […]