18-11-96

تاثیر کود آهن در گیاهان

علائم و دلایل کمبود آهن در گیاهان آهن یکی از کلیدی ترین عناصر در ساخت سبزینه ی گیاهی است و کمبود آهن یکی از شایع ترین کمبودهای عناصر غذایی در زراعت و باغات اکثر مناطق […]
03-12-98
پودرها در کشاورزی

پودرها و مخلوط های پودر در کشاورزی

اشکال جامد فرمولاسیون های جامد مجث بسیار بزرگی را شامل می شوند و محدوده ای از پودرهای ساده از جمله اگلومره ها تا فرمولاسیون هایی با جدیدترین تکنولوژی مثل لیپوزم ها و ترکیبات مواد فعال […]
05-12-98

مشخصات جریان پذیری پودرها

خواص جریان پذیری پودرها از اهمیت فنی بالایی برخوردار بوده و بر این اساس فرمولاسیون پودرها نیز مهم هستند. عبارات قابلیت چک کردن، خرد شدن، گَرد شدن، قابلیت جریان پذیری، قابلیت پراکنده شدن نیز استفاده […]
10-12-98

نقش عناصر ریز مغذی چیست و اثرات کمبود آن بر انسان

ریز مغذی چیست؟ خاك های زراعی كشور ما به دلایل متعددی دچار كمبود شدید ریز مغذی ها به ویژه روی(Zn) و آهن(Fe) می باشند . برخی از این دلایل عبارتند از :آهكی بودن خاك ها […]
24-12-98
آبشناسی یا هیدرولوژی

آبشناسی یا هیدرولوژی (Hydrology)

دید کلی هیدرولوژی علمی است که در مورد پیدایش خصوصیات و نحوه توزیع آب در طبیعت بحث می کند ولی عملاً واژه هیدرولوژی به شاخه ای از جغرافیای فیزیکی اطلاق می شود که گردش آب […]
01-02-99
اسید آمینه

نقش اسید آمینه در گیاهان

اسید آمینه در گیاهان استفاده از کود های زیستی جهت رشد بهتر محصولات زراعی یکی از اهداف کشاورزی پایدار محسوب می شود. پروتئین ها از مهمترین ترکیبات موجود در سلول های گیاهی می باشند. آنها […]