1399-02-01
اسید آمینه

اسید آمینه و نقش آن در گیاهان

اسید آمینه در گیاهان اسید های آمینه در طبیعت از چهار عنصر ، کربن ، اکسیژن ، نیتروژن و فسفر ساخته می شوند که هر کدام دارای بیست نوع ساختار اختصاصی می باشند.   استفاده از […]