18-11-96

تاثیر کود آهن در گیاهان

علائم و دلایل کمبود آهن در گیاهان آهن یکی از کلیدی ترین عناصر در ساخت سبزینه ی گیاهی است و کمبود آهن یکی از شایع ترین کمبودهای عناصر غذایی در زراعت و باغات اکثر مناطق […]
01-02-99
اسید آمینه

نقش اسید آمینه در گیاهان

اسید آمینه در گیاهان استفاده از کود های زیستی جهت رشد بهتر محصولات زراعی یکی از اهداف کشاورزی پایدار محسوب می شود. پروتئین ها از مهمترین ترکیبات موجود در سلول های گیاهی می باشند. آنها […]