1396-08-21
گلها و گیاهان سمی

معرفی گیاهان سمّی

سم موجود در برخی از گیاهان حتی ممکن است از سم بعضی از مارها نیز خطرناک تر باشد. مسمومیت ناشی از مصرف گیاهان یکی از علل بروز مسمومیت های تصادفی به ویژه در کودکان است. […]