1396-08-11
کود مناسب سیب

شرایط و مراحل کاشت سیب درختی

سیب گیاهی است به شکل درختچه یا درخت کوتاه با شاخه های بدون تیغ و برگهای ساده تخم مرغی با لبه دالبر و رأس ریز و کوتاه. جوانه های سیب شامل جوانه های رویشی یا […]