21-08-96

آموزش روش های کاشت و نگهداری از گیاهان باغچه ای

گل همیشه بهار گیاه همیشه بهار ، با گل هایی درشت و رنگ های زرد و نارنجی برای تزئین باغچه های بهاری شما بسیار مناسب است. این گیاه به راحتی از طریق بذر تکثیر میشود. […]