پرورش و نگهداری گل آنتوریوم
آنتوریوم و کمبود عناصر غذایی و علائم آن در گل
1399-01-22
کشت در خاک شور
کشت در خاک شور
1399-04-03

اسید آمینه در گیاهان

اسید های آمینه در طبیعت از چهار عنصر ، کربن ، اکسیژن ، نیتروژن و فسفر ساخته می شوند که هر کدام دارای بیست نوع ساختار اختصاصی می باشند.

 

استفاده از کود های زیستی جهت رشد بهتر محصولات زراعی یکی از اهداف کشاورزی پایدار محسوب می شود.

پروتئین ها از مهمترین ترکیبات موجود در سلول های گیاهی می باشند.

آنها در تمام واکنش های اصلی اعم از ساختاری ، آنزیمی ، متابولیکی و انتقالی شرکت دارند.

از نظر ساختمانی پروتئین ها مولکول های درشتی هستند با وزن مولکولی 5000 دالتون

که از پیوند کووالانسی یک سری واحد های ساختاری به نام اسید های آمینه ساخته شده اند.

تعداد ، ماهیت و طرز قرار گرفتن این واحد ها در زنجیره پروتئینی ساختار خاص و رفتار ویژه آنها را تعیین می کند.

 

گیاهان بر خلاف سایر موجودات می توانند:

طی فرآیند فتوسنتز عناصر اولیه کربن ، اکسیژن ، هیدروژن و نیتروژن را تبدیل به اسید های آمینه و نهایتاً پروتئین کنند

که این پروتئین ها از لحاظ ترکیب گروهی و نوع اسید آمینه با سایر موجودات متفاوت می باشد.

تاثیر کاربرد اسید های آمینه به عنوان تنظیم کننده های رشد در گیاهان توسط پژوهشگران مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است.

مشخص شده است که گیاهان قادرند از اسید های آمینه به عنوان منبع نیتروژن استفاده کنند.

در مناطق سرد و یا فقیر از نیتروژن ، اسید آمینه به عنوان منبع مهمی از نیتروژن مطرح است.

این ترکیبات در وضعیت آزاد همچون ذرات باردار عمل میکنند و وقتی در شرایط مناسب وارد گیاه شوند وارد سلول شده

و به واسطه خلوص بالا ، گیاه مواد را درون خود پذیرفته و آنها را در فرآیند های متابولیکی شرکت می دهد.

 

نقش اسید آمینه در تامین نیتروژن گیاه

در مزارعی که فعالیت های میکروبی آن کم است ، قابل توجه می باشد.

این ترکیب ها می توانند به عنوان تنظیم کننده های رشد فعالیت های متابولیکی گیاه را تحت تاثیر قرار داده

و مقدار محصولات حاصل از این فعالیت ها را تغییر دهند.

همچنین می توانند روی فعالیت آنزیم های موثر در آسیمیلاسیون نیتروژن در گیاه تاثیر گذاشته و منجر به کاهش تجمع نیترات در گیاه میشوند.

اسید های آمینه روی جذب نیتروژن از خاک تاثیر گذاشته و باعث کاهش و یا افزایش آن شوند.

 

اسید آمینه در سلول های زنده به دو فرم وجود دارند:

فرم ال (L) و فرم  دی (D).

فرم ال که به اصطلاح اسید آمینه آزاد خوانده میشود فرم قابل استفاده برای سلول ها می باشد

و در گیاهان نیز این فرم قابلیت افزایش علائم حیاتی و میزان رشد و ثمردهی را دارد.

حال اگر بتوان با ترکیبی خاص اسید های آمینه را به گونه ای قابل جذب در اختیار گیاه قرار داد

میتوان رشد آن را تسریع کرد و از صرف زمان و انرژی گیاه برای تولید بخشی از آنها جلوگیری کرد.

میزان محصول در گیاهان مختلف بسته به مقدار و کیفیت اسید های آمینه موجود در گیاهان دارد.

اسیدهای آمینه پس از ورود به سلول های گیاهی به دلیل خلوص بالا به راحتی توسط گیاه جذب می شوند.

این امر باعث می شود انرژی گیاه برای مقابله با تنش های محیطی ذخیره گردد.

به طور کلی قسمت زیادی از جذب اسید های آمینه در گیاهان از طریق روزنه صورت می گیرد

و پس از مدت کوتاهی به قسمت های مورد نظر هدایت می شود.

زمان محلول پاشی اسید های آمینه پیش از طلوع یا پس از غروب آفتاب می باشد

که در این زمان روزنه های گیاهی باز بوده و باعث افزایش میزان جذب می شود.

آمینو اسید ها به طور کلی علاوه بر شرکت در ساختار پروتئین ها نقش های منحصر به فرد دیگری نیز در گیاه ایفا می نماید.

 

برخی از آنها عبارتند از:

 

 • تقویت سیستم ایمنی گیاهان از طریق افزایش تولید لیگنین و تقویت دیواره سلولی
 • بالا بردن کیفیت و کمیت محصولات زراعی و باغی از طریق: افزایش فرآیند تشکیل قند و پروتئین و همچنین بهبود رنگ ، بو و مزه
 • بهتر شدن فرآیند گرده افشانی از طریق فعال سازی هورمونها
 • بهبود جوانه ، شکوفه و بزرگ شدن میوه
 • افزایش سرعت رسیدگی محصول با افزایش تولید اتیلن
 • بالا بردن خاصیت انبار پذیری
 • افزایش میزان کلروفیل و سبزینه گیاهان
 • ارتقاء فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک
 • تسهیل تعریق و تعرق گیاهی و تقویت سیستم ریشه
 • ایجاد مقاومت در برابر تنش ها و شرایط نامناسب اقلیمی مانند: خشکی ، سرمازدگی ، شوری ، دمای بالا ، رطوبت پایین و حمله آفات
 • القای رشد رویشی برای گیاه و نیز رشد و نمو بیشتر میوه
 • کمک به گشوده شدن همزمان گلها، یکسانی میوه ها و نیز رسیدن همزمان آنها
 • اثر مطلوب بر رفع تنش های محیطی وارده به گیاه و نیز جلوگیری از بروز تنش

 

تاثیر بر روزنه ها:

روزنه های گیاهان در تبادل رطوبت ، گازها و جذب عناصر ماکرو و میکرو ، دارای نقش فعالی می باشند.

باز شدن روزنه ها به کمک عوامل خارجی مانند:

نور ، رطوبت ، دما ، شوری تحت کنترل عوامل داخلی یعنی آمینو اسید آبسزیک کنترل می شود.

 

افزایش میزان جذب عناصر:

آمینو اسید ها ، به علت ساختمان شیمیایی خاصی که دارند عناصر غذایی موجود در خاک

از جمله آهن را به صورت کلات درآورده و باعث جذب بهتر این عناصر توسط گیاهان می گردند.

همچنین باز شدن روزنه ها به علت اسیدی نمودن محیط سطح برگ در زمان محلول پاشی نیز باعث افزایش میزان جذب عناصر می شود.

 

اسید های آمینه معمولاً وقتی که با سمپاشی و یا محلول پاشی کودها همراه می شوند :
 • اثر تنشی محلول پاشی را کاهش داده و برای گیاه موقعیت مناسب تری برای تحمل شرایط پیش آمده ایجاد می کنند.
 • همچنین اثر تحریک شبه هورمونی بر ریشه ها داشته
 • باعث توسعه هر چه بیشتر ریشه گیاه می شوند

— این به معنی دسترسی به منابع غذایی جدیدتر و رشد بیشتر در گیاه است.

 

ترکیبات اسید آمینه وقتی در خاک استفاده میشوند به عنوان غذای میکروب های مفید خاک نیز مصرف شده و جمعیت آنها را بالا می برند.