پایداری خاک در مقادیر مختلف رطوبت
پایداری خاک در مقادیر مختلف رطوبت
19-12-98
آبشناسی یا هیدرولوژی
آبشناسی یا هیدرولوژی (Hydrology)
24-12-98

مقدمه:

اسم علمی گل کاغذی Bougain villea glabra و از خانواده Nyetaginaceae می باشد. گل کاغذی بومی برزیل است و دارای گونه های مختلف می باشد. ارتفاع این گیاه در گلدان حداکثر در حدود 2 تا 3.5 متر است. این گونه کولیتواری دارد حتی موقعی که کوچک است به گل می رود. برگها نسبتاً سبز روشن و تخم مرغی شکل می باشند. گل آذین آن پانیکول بوده و به صورت جامی و انتهایی ظاهر می شوند.

گل های این گیاه زیبا نیست، کاسه گل لوله ای، زرد و کوچک بوده فاقد جام گل می باشد ولی دارای براکته های ( برگچه ) رنگین و زیبایی است که اطراف گلهای کرِم رنگ را احاطه نموده اند. این گیاه به عنوان یک گیاه مهم گلدانی و سبدهای آویزان در اروپا و شمال آمریکا می باشد.

همیشه سبز، چوبی رونده، گرمسیری و نیمه گرمشیری می باشند و از محبوبیت زیادی در بین مردم برخوردارند. بعضی از آنها دارای شکوفه های رنگارنگ و بعضی نیز معطر می باشند که گلهای آنها به مقدار زیاد در تابستان ظاهر می شوند مشابه ذغال اخته و بنت قنسول که گلبرگها یا گلهای رنگارنگی به نام براکته دارند.

براکته ها زیر گلهای حقیقی نامرئی قرار دارند. رنگ براکته ها از سفید، سفید شیری، زرد، صورتی، بنفش، قرمز سیر تا نارنجی می باشد. این گیاه واکنش بسیار خوبی در مقابل هرس دارد و در نتیجه در غالب اوقات به عنوان پرچین در بیشتر مناطق گرمسیر مورد استفاده قرار می گیرند. اسم جنس این گیاه به افتخار  Luis A.de Bougainvillea که یک دریانورد فرانسوی بود نامگذاری شده است.

انواع مختلف گل کاغذی:

1- گل کاغذی باشکوه B.fastuosa

که دارای درختچه ای قوی با برگهای بیضی نوک تیز و برگه های صورتی مایل به قفائی است. این قسم را از قدیم می کاشته اند ولی بعداً جورهای تازه که به دست آمده و برگچه های آنها به رنگ زرد نارنجی، قرمز سنجرفی است، بسیار پر گل تر از قسم اصلی می باشند.، بیشتر رواج یافته به طوری که کم کم کاشتن قسم اصلی متروک می شود.

این جورها در تهران به گل کاغذی مصری معروف شده زیرا، قلمه های آن را از مصر آورده و زیاد کرده اند.

2- گل کاغذی گلابرا B.glabera

اصل آن از کشور برزیل است. بوته آن رونده و پوست شاخه ها قهوه ای دارای تیغ های کمانی به بلندی یک سانتی متر با برگهای بیضی نوک تیز مایل به کبود که برگه های اطراف گلشن صورتی است. این قسم زیاد کاشته شده و از آن انواع متععدی به دست آورده اند به نام های: گل کاغذی ساندر ، گل کاغذی ابلق، گل کاغذی سیفری، گل کاغذی کریمسون لاک

3- گل کاغذی خاص B.seeciosa

برگچه های دور گل آن به رنگ صورتی مایل به بنفش می باشد. از این قسم نوعی به نام: گل گاغذی برزیلی به دست آورده اند که رنگ برگچه ها قرمز تند یا قرمز شنجرفی می باشد.

4- گل کاغذی رفول ژن B.refulgens

شاخه های گلدار آن دراز و آویخته و برگچه های دور گلشن ارغوانی مایل به بنفش است. گل کاغذی احتیاج به کود قوی و فراوان و آب کم و مرتب دارد. بهتر است به گلدان های آن تمام فصل مساعد و موقعی که بوته ها زیر گل می باشند هر 15 روز یکبار کود مایع داده شود.

 

 

نگهداری و مراقبت از گل کاغذی

آب:

در فضای سبز وقتی گیاهان سازگاری پیدا کنند مقاوم به خشکی می باشند در حالی که تنش های آبی ممکن است منتهی به ریزش براکته ها در گیاهان تولید شده در شرایط خشکی در گلخانه می شود. همچنین باید توجه داشت که اگر زمستان به این درختچه آب زیاد بدهند ریشه اش می پوسد.

خاک:

خاک مناسب برای گل کاغذی مخلوطی از دو پنجم خاک مرغوب باغچه، دو قسمت کود پوسیده دامی و یک قسمت ماسه می باشد. خاک رس آهکی نیز برای رشد گل کاغذی مناسب است.

نور:

تابش با شدت زیاد و پرورش گیاه تحت شرایط روز کوتاه ( 8 ساعت روشنایی ) گلدهی را تحریک می نماید. تابش با شدت کم گلدهی را حتی در گیاهانی که در شرایط روز کوتاه و دمای بهینه پرورش یافته اند به تاخیر میی اندازد. نور 4 تا 5 هزار فوت کندل رشد متراکم، سریع و تشکیل گلهای رنگی خوب را تحریک می نمایند.

نور قرمز دور گلدهی را تسریع می کند. وقتی گیاهان تحت شرایط نور با نسبت بالای قرمز دور رویش یافته بودند برگهای انتهایی باز نشده و یا در مقایسه با گیاهانی که برگدار شده بودند گلدهی در آنها تسریع شد که نور قرمز با توسعه و جابجایی مواد مانع گلدهی در برگها ی جوان همراه می باشد. اسید جیبرالیک ممکن است سبب تاخیر گلدهی شود و همچنین حذف برگها باعث کاهش میان گره ها می شود.

دما در زمستان

در نقاط سردسیر باید گلدانهای کاغذی را از اواخر مهر ماه به داخل گلخانه برد. چون در مقابل سرما مقاومت ندارد. زمستان ها باید کمی به بوته های گل کاغذی استراحت داد، به این ترتیب که اگر گلدانها در منزل است محل نسبتاً خنکی را برای آن انتخاب کنند و خیلی کم به آن آب بدهند.

رطوبت:

هوای گرم و خشک را ترجیح می دهند ولی رطوبت محیط برای گیاه کافی نیست.

تغذیه:

سیستم ریشه ای این گیاه ضعیف است بنابراین برای تقویت ریشه های این گل از کودهای کامل شامل عناصر میکرو مثل آهن می توان استفاده کرد. همچنین برای گلدهی بهتر از کودهای فسفره و کود کریستالون آبی در فصل رشد استفاده کرد. به یاد داشته باشید کود دهی زیاد با کود کامل و کودهای نیتروژن دار باعث به تاخیر افتادن گلدهی می شود.

هرس گل کاغذی:

از آنجایی که گلها روی شاخه های سال جاری تشکیل می شوند پس بنابراین بعد از هر گلدهی هرس شاخه ها باعث افزایش گلدهی برای سال بعد می شود.

گلدهی گل کاغذی:

به طور معمول از اواخر بهار تا اواخر پاییز در انتهای شاخه ها گل می دهد اما در برخی از ارقام آن مانند Snow queen و  Snow white تنها یک مرتبه در اواسط یا اواخر بهار گل می دهند. رقمی از آن با گل های سفید در اهواز، ابتدا در بهار و دوباره در پاییز گل می دهد. گل کاغذی بهترین گلدهی را در دوره خشک سال دارد. در سایه و نواحی مرطوب گلدهی کاهش می یابد. به طوری که در مناطق خیلی مرطوب گلدهی آن بسیار ضعیف است.

تعویض گلدان گل کاغذی:

این گیاه برای گلدهی نیاز دارد ریشه ها محدود شود تا انرژی خود را در شاخساره صرف کند اگر گلدان بزرگ باشد گلدهی به تاخیر می افتد.

کاربردها:

گل کاغذی می تواند در باغ به عنوان درختچه و یا یک گیاه بالا رونده استفاده شود. اغلب در زمین ، اما می تواند به صورت گلدانی نیز پرورش داده شود . می تواند به صورت تک گیاه در عرصه چمن و نیز به صورت دیوار و مانع استفاده شود.

این دیوارها پس از استقرار به جز مقداری هرس مراقبت چندانی نیاز ندارد. می تواند روی تپه ها و مناطق شیب دار کشت شود که در این صورت شاخه ها را با میخ روی زمین تصبیت می کنند و شاخه های عمودی را حذف می کنند.

با کشت گیاهان با فواصل مناسب با این روش، در طی مدت کوتاهی زمین پوشش داده شده و گیاهان به گل خواهند رفت.

نکته:

برای گلدهی به نور زیاد و کود نیاز دارد. برای وادار کردن این گیاه به گلدهی می توانید در شرایط مذکور یک تنش آبی به گل خود بدهید هنگام بی حال شدن گیاه آبیاری را از سر بگیرید تا گیاه وادار به گلدهی شود.

همچنین گلدان کوچک به گلدهی کمک میکند. برای گلدهی می توانید از کود فسفاته و کود پتاس استفاده کنید.

برای مشکل رنگ پریدگی برگها از کود آهن و اسید هیومیک و همچنین کودهای کامل استفاده کنید. گل کاغذی عاشق آهن بوده و برای لکه های سفید اگر آفت است باید بر روی آنها اسپری کلروپیروفوس بزنید.

ازدیاد:

بهترین زمان برای تکثیر گل کاغذی از اواسط بهار تا اوایل تابستان می باشد. قلمه های انتهایی یا ساقه ای را به اندازه  تا  سانتی متر با یک چاقوی تیز یا قیچی باغبانی ، از گیاه مادر جدا کنید. ابتدا قلمه ها را در پودر هورمون ریشه زایی فرو ببرید.

سپس هر قلمه را در گلدانی با قطر دهانه 9 سانتی متر که دارای ماسه نرم است فرو ببرید همچنین قلمه باید در شرایط نور مناسب و کافی ، ولی دور از تابش مستقیم خورشید قرار گیرند تا از سوختگی و پژمردگی گیاه جلوگیری شود. زمانی که ریشه دهی انجام شد کیسه پلاستیکی بردارید و در گلدانی با قطر دهانه 13 سانتی متر و کمپوست گلدانی با پایه پیت قرار دهید.

در بعضی از منابع از خوابانیدن هوایی و کشت بذر نیز به عنوان روش های تکثیر نام برده شده است. از سیستم مه پاشی یا میست برای نگهداری و شادابی برگها در مدت ریشه زایی قلمه ها می توان استفاده کرد.

مهمترین آفات و بیماریهای گل کاغذی:

اگر مراقبت و نگهداری از گل کاغذی به خوبی انجام شود، آفات و حشرات مشکلی را ایجاد نخواهند کرد ولی در مواقع ضروری از قارچ کش های محلول می توان استفاده کرد. شته ها و کرم ها را می توان با رزمیترین، ارتن و تام کنترل کرد.

شته، تریپس و سپسک های آردآلود و سپردارها جزو آفات مهم و لکه برگی و بوته میری جزو بیماری های مهم این گیاه زینتی می باشند.